Crèyol

O Bondyé, mwen ka témwanyé Ou mété mwen asi latè pou mwen konnèt ou épou mwen adoré'w.

Mwen ka testé con ié la fòs en mwen pa ka bodé ta'w, sa mwen tini pa ayen koté sa ou tini.

Ou sé sèl Bondyé qui tini, sé Ou ki ka pòté soukou adan tout' danjé, sé Ou ki ka doubout asi pwa a ko'w menm.

Bahá'u'lláh